Có ba cách để ngừng sử dụng dịch vụ:

1: Qua tin nhắn/sms: Bạn có thể chấm dứt dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn 'HUY' đến 7987. Bạn sẽ được hủy đăng ký ngay lập tức.

2: Qua email: Bạn có thể gửi một email chứa số điện thoại cần hủy đăng ký đến [email protected]. Bạn sẽ được hủy đăng ký trong vòng 24 giờ (trong các giờ làm việc, hoặc vào ngày thứ Hai sau kỳ nghỉ cuối tuần).

3: Qua đường dây trợ giúp trên điện thoại: khách hàng có thể trực tiếp gọi đến số điện thoại đường dây trợ giúp 19001249 (miễn phí, nhân viên trực tuyến luôn túc trực trong giờ làm việc). Khách hàng sẽ được hủy đăng ký trong vòng 24 giờ (trong các ngày làm việc).