Najčastejšie otázky

1) Ako službu VYPNEM?
Službu je možné vypnúť tromi spôsobmi:
1: Zaslaním textovej správy/SMS: Zo služby sa môžete odhlásiť kedykoľvek zaslaním SMS v tvare STOP s kľúčovým slovom (napríklad STOP ANO) na číslo 7406. Predplatená služba vám bude okamžite zrušená.

2: Zaslaním emailu: Email s telefónnym číslom, na ktorom má byť služba zrušená, zašlite na adresu [email protected]. Služba vám bude zrušená do 24 hodín (v pracovných dňoch alebo v pondelok po víkende).

3: Pomocou linky zákazníkom: zákazníci môžu získať pomoc na čísle 0233325675 (hovor je bezplatný a počas pracovného času je k dispozícii pracovník linky). Služba bude zákazníkovi zrušená do 24 hodín (v pracovných dňoch).

2) Ako si službu predplatím?
Ak si chcete službu WinWithFun predplatiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
i. Kliknite na náš banner alebo na inú reklamu online.
ii. Budete presmerovaní na stránku s potvrdením, kde sme vás požiadali o odoslanie SMS so špecifickým kľúčovým slovom na číslo 7406. Na tejto domovskej stránke nájdete popis produktu so základnými informáciami.
iii. Musíte poslať SMS so správnym kľúčovým slovom na číslo 7406.
v. Službu WinWithFun máte predplatenú. Zašleme vám potvrdenie požiadavky na predplatenie služby s URL adresou na sprístupnenie obsahu.

3) Aké sú poplatky za službu?
Poplatok za predplatenie služby WinWithFun je 3 EUR za SMS, 6 EUR s DPH za týždeň a týždenne dostanete 2 SMS.

4) Koľko správ dostanem?
Služba vám každý týždeň zašle 2 (dva) prémiových textových správ. Každá správa obsahuje URL adresu na sprístupnenie služby WinWithFun.

5) Ako dlho bude služba trvať?
Ide o predplatenú službu. Služba bude aktívna, kým predplatenie nezrušíte.

6) Nevedel som, že ide o predplatenú službu.
Vo všetkých reklamných materiáloch sa jasne uvádza, že ide o predplatenú službu. Navyše po predplatení služby dostane zákazník bezplatnú správu s informáciami o poplatkoch za službu, frekvencii zasielania, odhlásení sa zo služby a s webovou adresou, na ktorej sa nachádzajú ďalšie informácie o službe.

Po vykonaní platby dostane zákazník oznámenie o fakturácii.

7) Túto službu som si nepredplatil. Prečo dostávam správy?
Na mobilné telefónne číslo neposielame žiadne spoplatnené správy, ak na ňom nie je predplatená niektorá z našich služieb. Možno si už nespomínate, že ste si túto službu predplatili. Pri požičiavaní mobilného telefónu buďte opatrní. Predplatenú službu je možné aktivovať len tak, že ste si ju sami predplatili.

8) Myslel som si, že táto služba je bezplatná.
Aby sme predišli nedorozumeniam, poplatok za službu je niekoľkokrát spomínaný vo všetkých propagačných materiáloch a vo všetkých textových správach, ktoré ste od nás dostali.

9) Moje neplnoleté dieťa si predplatilo túto službu.
Chápeme, že ide o nepríjemnú situáciu. Ak chcete svojmu dieťaťu predplatenú službu zrušiť, zašlite textovú správu v tvare STOP ANO na číslo 57721. Ďalšie spôsoby zrušenia predplatenej služby sú uvedené v sekcii 1 v časti s najčastejšími otázkami.

Na webovej stránke a prostredníctvom správy o požiadavke na predplatenie služby sme vás informovali, že naše služby sú určené používateľom mobilných telefónov starších ako 18 rokov.

Naše služby sú v súlade s pravidlami prevádzkovateľov mobilnej siete na Slovensku.

10) Nevyžiadaná pošta
Služba WinWithFun emailové správy nerozposiela. Naše partnerské siete odkazujú na naše produkty vo svojich propagačných materiáloch, ktoré sa rozposielajú rôznymi spôsobmi vrátane emailov.

Ak ste sa prihlásili do takejto siete, aby ste dostávali propagačný materiál emailom, je možné, že ste dostali ponuku na službu WinWithFun.

Ak si neželáte dostávať tieto emaily, je potrebné kontaktovať odosielateľa emailov a uviesť svoju požiadavku. Vo väčšine prípadov sa v takýchto mailoch nachádza tlačidlo na odhlásenie, ktorým zablokujete ďalšiu komunikáciu s príslušnou stranou. Prípadne môžete odosielateľa tohto emailu zablokovať pomocou funkcie v rámci vašej emailovej aplikácie (Hotmail, Outlook, Gmail atď.).

11) Automaticky otvárané okná
Niektoré počítačové softvéry sa ponúkajú bezplatne a dodávajú sa s integrovanou reklamou.
Tieto reklamy umožňujú softvérovým vývojárom ponúkať softvér bezplatne a môžu sa nachádzať v mnohých aplikáciách vrátane urýchľovačov preberania, nástrojov na predpoveď počasia či aplikácií na preberanie hudby.

Naše partnerské siete môžu prostredníctvom týchto aplikácií propagovať služby WinWithFun, ktoré sa na obrazovke objavia ako automaticky otvárané okná.

Niektoré webové stránky vytvárajú svoje vlastné automaticky otvárané okná. Väčšinou je to preto, aby mohli aj naďalej ponúkať svoje produkty/informácie bezplatne. Túto situáciu možno prirovnať k bezplatnému nekódovanému televíznemu vysielaniu s reklamami, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov za vysielané relácie. Automaticky otvárané okná sú neškodné a je možné ich zavrieť rovnakým spôsobom ako akékoľvek iné okno. Ak si však neželáte, aby sa tieto okná otvárali, môžete si aplikáciu, ktorá spôsobuje ich otváranie, odinštalovať alebo si nainštalujte aplikáciu blokovania automaticky otváraných okien, napríklad AdAware.

12) Moja otázka sa nenachádza medzi najčastejšími otázkami.
Ak máte ďalšie otázky, pošlite nám ich emailom na adresu [email protected]. V správe uveďte aj svoje telefónne číslo.
Môžete tiež zavolať na našu linku zákazníkom: 0233325675 (hovor je bezplatný a počas pracovného času je k dispozícii pracovník linky).