Prenesti to stran v obliki PDF

SPLOŠNI POGOJI, 7 JUNE 2019.

1. UPORABNOST IN SPREMEMBE

Splošni pogoji in Posebni pogoji (v nadaljnjem besedilu ‘Splošni in Posebni pogoji’), kot tudi politika o avtorskih pravicah in politika o zasebnosti, velja za vse dogovore med nami, kot Ponudnik (v nadaljnjem besedilu ‘Ponudnik’, ‘mi’, ‘nas’, ‘naše’ - glej Posebne pogoje za podrobnosti) in vam, kupcu naših storitev. ‘Storitve’ se nanašajo na dobavo Mobilne Vsebine, t.j. vsebina mišljena za uporabo na mobilnih telefonih (kot so aplikacije, ozadja, igre, zvoki, melodije) prek Short Messaging Servica-a (v nadaljnjem besedilu ‘SMS’), prek (mobilnega) interneta, te spletne ali wap strani (’Strani’) in/ali katerekoli druge metode dobave mobilnih vsebin, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.

Splošni in Posebni pogoji, kot tudi politika o avtorskih pravicah in politika o zasebnosti, veljajo za uporabo Strani.

UPORABA STRANI IN/ALI PRIJAVA NA STORITVE IN/ALI SPREJEMANJE MOBILNIH VSEBIN IN/ALI (ENE OD) STORITEV POMENI SPREJEMANJE SPLOŠNIH IN POSEBNIH POGOJEV KOT TUDI POLITIKE O AVTORSKIH PRAVICAH IN POLITIKE O ZASEBNOSTI, IN VI PRIZNAVATE IN POTRJUJETE DA STE JIH PREBRALI IN VAS OBVEZUJEJO.

Za določene Mobilne Vsebine in Storitve, poleg Splošnih in Posebnih pogojev, veljajo tudi dodatni pogoji kot so pogoji o igrah, uredbe o sporih in smernice, ki bodo znane vnaprej (v nadaljnjem besedilu ‘Dodatni pogoji’).  PRIJAVA NA (ENO OD) STORITEV IN/ALI SPREJEMANJE MOBILNIH VSEBIN IN/ALI (ENE OD) STORITEV POMENI SPREJEMANJE DODATNIH POGOJEV IN VI PRIZNAVATE IN POTRJUJETE DA STE JIH PREBRALI IN VAS OBVEZUJEJO

Če se pojavi spor med Splošnimi in Posebnimi pogoji in Dodatni pogoji, veljajo pogoji slednjega.

Ponudnik si pridržuje vse pravice do spreminjanja in dodajanja v Splošne in Posebne pogoje. Zato redno spremljajte te strani.

2. OPIS STORITEV

Na podlagi Storitev, Ponudnik omogoča kupcu dostop do omrežja Mobilnih Vsebin, kar vključuje vendar ni omejeno na novice ali informacije, aplikacije, e-pošto, pogovornih storitev, zabave, horoskopov, melodij, ozadij, zabavnih zvokov, resničnih tonov in videa. Storitve lahko vključujejo dostop do Mobilnih Vsebin neodvisnih tretjih oseb.

Dostop do Storitev je lahko omogočen z oskrbo prenesljivih Mobilnih Vsebin za katere ste se prijavili (npr. s izpolnjevanjem prijavnice) ali s omogočanjem prenosa Mobilnih Vsebin (npr. z oskrbo WAP-push povezave ali PIN kode za prenos vsebin s Strani namenjenih za to ali s ponujanjem dostopa do Mobilnih Vsebin). Pristojbina bo plačljiva ne glede na to ali ste prenesli Mobilno Vsebino ali ne; Pristojbina se upošteva samo na oskrbi pravice do prenosa, prejemanja in/ali dostopa do Mobilnih Vsebin.

Splošni in Posebni pogoji, politika o avtorskih pravicah in politika o zasebnosti ter kakršnikoli Dodatni pogoji veljajo tudi za vse razširitve in izboljšave trenutnih Storitev. Ponudnik lahko kadarkoli začasno ali trajno spremeni ali prekine Storitev (ali del Storitev). Strinjate se z dejstvom da Ponudnik ne odgovarja katerikoli tretji stranki ali vam, kot uporabniku, če pride do sprememb, prekinitev ali motenj Storitev.

3. DOSTOP DO STORITEV, RAZPOLOŽLJIVOST IN STAROSTNA OMEJITEV; VAŠE ODGOVORNOSTI

Za uporabo teh Storitev morate:

 • Dosegati starostno omejitev določeno v Posebni pogoji in/ali imeti dovoljenje od (enega izmed) vaših staršev ali zakonitega zastopnika.
 • V primeru, da Storitve namenjene vam (pooblaščeni plačnik položnic), plača nekdo drug, morate imeti njihovo dovoljenje za nakup in uporabo Storitev ter za plačevanje Storitev.
 • Če je ustrezno, se strinjate v imenu (enega) vaših staršev, zakonitega zastopnika in/ali avtoriziranega plačnika položnic, da jih vežejo Splošni in Posebni pogoji, politika o avtorskih pravicah in politika o zasebnosti in kakršnikoli Dodatni pogoji.

Storitve so na voljo ‘kot so’ in ‘kot razpoložljive’ v času uporabe. 

Da lahko koristite Storitve:

 • Potrebujete potrebno mobilno komunikacijsko opremo. Določene Mobilne Vsebine so na voljo samo določenim mobilnim telefonom. To je stvar proizvajalca mobilnih telefonov in leži izven Ponudnike sfere tveganja. Da bi se izognili razočaranju, pred prijavo na (eno od) Storitev, vas naprošamo da preverite kompatibilnost vašega telefona za te Storitve, kot je prikazano na Seznamu kompatibilnih telefonov, dosegljivo na Straneh.
 • Morate se prepričati da so nastavitve, kot so WAP nastavitve na vašem mobilnem telefonu, pravilne. Da bi se izognili razočaranju, pred prijavo na (eno od) Storitev, vas naprošamo da preverite pri vašem ponudniku mobilnega omrežja, če nastavitve vašega mobilnega telefona ustrezajo tem Storitvam.
 • Morate imeti mobilno komunikacijsko naročnino s sodelujočim ponudnikom mobilnega omrežja ali imeti dostop do druge metode dostopa do mobilnega komunikacijskega omrežja preko katerega vam Ponudnik nudi te Storitve.
 • Morate imeti delujočo internetno povezavo na vašem mobilnem telefonu (WAP, GPRS ali Wi-Fi). Navodila za to najdete na spletni strani vašega ponudnika mobilnega omrežja.
 • Morate imeti naprave potrebne za realizacijo povezave, kot so mobilni telefon ali osebni računalnik ali druge potrebne naprave.

MOŽNO JE, DA BOSTE MORALI DODATNO PLAČATI ZA DOSTOP DO MOBILNEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA, DELUJOČE INTERNETNE POVEZAVE ALI USTREZNE NASTAVITVE ZA UPORABO STORITEV.

Ponudnik ne sprejema odgovornosti in ne nudi garancije, če niste sposobni (v celoti) uporabljati Storitve in/ali Mobilne Vsebine ali ne prejemate naših (SMS) sporočil ali jih ne prejemate pravočasno, če ne izpolnjujete določb navedenih v 3. členu ali če pride do izbrisa Mobilnih Vsebin ali (SMS) sporočil, ki jih prejmete od nas (pravočasno) ali če je vaš (SMS) poštni predal ali pomnilnik mobilne naprave poln.

Odgovorni ste, da vaša oprema in/ali programska oprema ne povzroča motenj ali preprečuje Storitev Ponudnika. Oprema ali programska oprema, ki povzroča motnje, bo takoj odklopljena od Storitev in v takih primerih si Ponudnik pridržuje pravico do prekinitve ali začasne prekinitve Storitev s takojšnim učinkom. Če je potrebna sprememba opreme ali programske opreme za nadgradnjo ali za Storitve, morate kriti spremembe na lastne stroške.

4. PLAČILO STORITEV

Za nakup Storitev, morate biti registriran imetnik računa in za uporabo Storitev, boste plačali pristojbino v skladu s trenutnimi cenami Ponudnika preko računa vašega ponudnika mobilnega omrežja, če imate naročnino ali s kreditno kartico, če nimate naročnine.

Možno je da vaš ponudnik mobilnega omrežja dodatno računa za pošiljanje ali prejemanje (SMS) sporočil ali Mobilne Vsebine, poleg pristojbine, ki jo mi računamo. Prosimo preverite to z vašim ponudnik mobilnega omrežja.

Pri registraciji za naše Storitve, boste našli informacije o pristojbinah plačljivih Ponudniku in pogostost pošiljanja Mobilnih Vsebin.

Vse pristojbine, vključno s pristojbinam za obstoječe Storitve, se lahko spremenijo z obvestilom Ponudnika. Ponudnik vas bo o takšnih spremembah obvestil v razumnem času. Če se ne strinjate z novimi pristojbinami (katere nikoli ne veljajo retroaktivno) lahko prekinete pogodbo z nami s takojšnim učinkom.

V primeru izdajanja računov s strani tretje osebe, veljajo plačilni pogoji te tretje osebe.

Ponudniku boste plačali ali povrnili vse nacionalne in lokalne ali druge davke (razen davkov na podlagi čistega dobička Ponudnika), vključno z, vendar ne omejeno na DDV, nepremičninske davke, davka od iger na srečo ali vseh drugih dajatev uvedenih namesto njih, kateri davki temeljijo na pristojbini za uporabo Storitev, ne glede na to, da davke pobirajo zdaj ali v prihodnosti mednarodni, evropski, nacionalni ali lokalni organi ali katerekoli drugi organi pooblaščeni za pobiranje davkov.

5. KODEKS RAVNANJA ZA UPORABO STORITEV

Soglašate, da boste storitve uporabljali v skladu z naslednjim kodeksom ravnanja:

 • Vse informacije pridobljene preko Storitve so zasebne in zaupne in jih ne boste razkrili brez dovoljenja Ponudnika ali osebe, ki vas je oskrbela s temi informacijami;
 • Storitev ne boste uporabljali za sodelovanje v kakršnikoli obliki nadlegovanja ali žaljivega vedenja, vključno z, vendar ne omejeno na objavo komunikacij, fotografij ali posnetkov, ki vsebujejo obrekljive, žaljive, nesramne, zlorabljive ali škandalozne izjave ali rasistični, pornografski, nespodobni ali žaljiv jezik ali slike;
 • Ne boste uporabljali Storitev za kršenje pravice do zasebnosti, lastniških pravic ali drugih pravic Ponudnika ali katerekoli druge osebe;
 • Ne boste objavljali sporočil, fotografij in posnetkov ali uporabljali Storitve na način, ki bi kršil pravice Ponudnika ali katerekoli tretje osebe, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice, zasebnost ali druge osebne in lastniške pravice ali je goljufivo ali kako drugače nezakonito ali krši zakon ali javno moralnost;
 • Ne boste uporabljali Storitev za promocijo dobrodelnih organizacij, oglaševanje ali blago ali storitve;
 • Na noben način ne boste objavljali ali posredovali kontaktnih podatkov preko vaših javno objavljenih podatkov, vključno z, vendar ne omejeno na telefonske številke, poštne naslove, e-mail naslove, spletne strani ali polnih imen.;
 • Ne boste razmnoževali, kopirali, prodajali ali preprodajali Storitve, delno ali v celoti;
 • Storitev ne boste uporabljali v komercialne namene;
 • Storitev ne boste uporabljali za pošiljanje nezaželenih e-mail sporočil, vključno z, vendar ne omejeno na masovno komercialno oglaševanje ali informativna obvestila (’Spam’). Poleg tega, ne boste Storitev uporabljali za (a) pošiljanje e-mail sporočil, ki so prekomerna in/ali mišljena za nadlegovanje drugih oseb, (b) še naprej pošiljati e-mail sporočila Ponudniku ali osebam, ki so izrazile, da le-teh ne želijo več prejemati, (c) pošiljanje e-mail sporočil z zavajajočo ali goljufivo vsebino v glavi, (d) pošiljanje škodljivih e-mail sporočil, vključno z, vendar ne omejeno na ‘poštno bombardiranje’ ali (e) pošiljanje ali prejemanje e-mail sporočil na način, ki bi kršil pogoje uporabe internetnega ponudnika;

Ponudnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji ustavi ali prekine vašo naročnino, in/ali prekine odnos z vami in/ali prepreči uporabo Storitve ali del te Storitve, zdaj ali v prihodnosti brez dolžnosti do kompenzacije.

6. OBVEZNOSTI ZA REGISTRACIJO STORITEV

Da bi zagotovili varno uporabo Storitev, kot tudi plačilo veljavnih pristojbin, zagotavljate, da so osebni podatki vnešeni v prijavnico (v nadaljnjem besedilu ‘Registrirani podatki’) pravilni in popolni. Če Ponudnik, po lastni presoji, verjame, da Registrirani podatki niso pravilni ali so nepopolni, ima Ponudnik pravico prekinitve ali preklica vaše naročnine in/ali prekinitve odnosa z vami in/ali vam preprečiti uporabo Storitev ali dela Storitve, sedaj ali v prihodnosti, brez dolžnosti do kakršnegakoli nadomestila.

Odgovorni ste za vzdrževanje zaupnosti kakršnihkoli gesel in/ali ostalih podatkov, ki vam jih izda Ponudnik in v celoti odgovarjate za posledice uporabljana vašega gesla ali ostalih podatkov. Zavezujete se k zaključku vašega obiska na Straneh na koncu vsake seje (z zaprtjem spletnega brskalnika) in da boste kontaktirali Ponudnika če pride do nepooblaščene uporabe vašega gesla ali računa pri Ponudniku ali če varnost ali zaščita Registriranih podatkov iz kakršnihkoli drugih razlogov ni zagotovljena. Ponudnik vam lahko omogoči dostop do določenih Storitev brez da bi bili prijavljeni kot uporabnik, kot je prijava na Storitve preko vašega mobilnega telefona. V vsakem od teh primerov, vaša identifikacije bazira na metodi indentifikacije, ki se nam zdi primerna, kot je številka vašega mobilnega telefona.

7. TEKMOVANJA IN DOSTOPNOST NAGRAD

Če je možno zadeti nagrade, kot del Storitev, morate biti registrirani s Ponudnikom v skladu s 6. členom teh Splošnih pogojev, da lahko te nagrade prejmete. Pogoji iger veljajo in si jih lahko ogledate na Straneh. Predložene informacije morajo biti pravilne in popolne, da lahko zahtevate nagrado.

8. POLITIKA O ZASEBNOSTI IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik pripisuje velik pomen zasebnost svojih uporabnikov. Zaradi tega smo ustvarili ločeno politiko o zasebnosti, ki sestavlja ključen del Ponudnikovih Splošnih in Posebnih pogojev ter Dodatnih pogojev. Priznavate da lahko Ponudnik zbira in obdeluje ‘osebne podatke’, ‘finančne podatke’ ali ‘demografske in uporabniške podatke’ (’podatki’) v povezavi s Storitvami. Podatke lahko posredujemo vašemu ponudniku mobilnega omrežja in/ali ponudniku prehodnih storitev v namen pobiranja pristojbin, ki jih dolgujete in takšni podatki, ki jih Ponudnik zbere se lahko shranjujejo in obdelujejo v državi kjer Ponudnik in njegovi predstavniki posedujejo določene objekte. S uporabo Storitev dajete soglasje k takšnemu prenosu podatkov izven vaše države. S uporabo Ponudnikovih Storitev se strinjate s to politiko o zasebnosti, politiko o avtorskih pravicah ter s Splošnimi in Posebnimi pogoji. Če se s temi ne strinjate, potem ne bi smeli uporabljati naših Storitev. Pridržujemo si pravico da kadarkoli spreminjamo, dodajamo ali omejujemo politiko o zasebnosti, politiko o avtorskih pravicah ter Splošne in Posebne pogoje. Razen če ni izrecno določeno drugače, veljajo Splošni in Posebni pogoji, politika o avtorskih pravicah in politiko o zasebnosti za vse obstoječe in nove aplikacije s katerimi so trenutne Storitve razširjene ali izboljšane. Zato je priporočljivo redno preverjanje teh strani.

9. POVRNITEV ŠKODE

Strinjate se da boste povrnili škodo, branili in držali kot neškodljive Ponudnika in njihove holdinge, člane, podružnice, pridružena podjetja, ponudnike storitev, izvajalce, agente, predstavnike, dajalce licenc, upravitelje, častnike, direktorje, delničarje in zaposlene v povezavi z vsemi terjatvami, tožbami, postopki, zahtevki ali kakšnim drugim sodnim postopki ki jih vloži tretja stranka, ki so povzročeni, kot posledica ali v povezavi z vašo (i) uporabo Storitev, Mobilnih Vsebin, (ii) kršenjem Splošnih in Posebnih pogojev ali (iii) kršenjem kakršnihkoli zakonov, uredb ali pravic morebitnih tretjih strank. Dolžni ste kriti katerega ali vse stroške, škodo in izdatke vključno s, vendar ne omejeno na zmerne pravne stroške ki bi nastali in zaračunane stroške ali drugače nastale stroške, ki bi jih vam pribil Ponudnik v povezavi s ali kot posledica takšnih zahtevkov, tožb, terjatev ali drugih postopkov.

10. UPORABA, SHRANJEVANJE, NADZOR IN IZBRIS PODATKOV

Pridržujemo si pravico do nadzora vse oglasnih sporočil, tekstovnih sporočil, javnih objav ali sporočil zato, da ustrezajo smernicam, ki veljajo na katerikoli dani trenutek. Čeprav ne (in ne moremo) pregledujemo vseh sporočil ki jih pošljejo uporabniki Storitev in nismo odgovorni za vsebino teh sporočil, si pridržujemo pravico do izbrisa ali premaknitve vsebine vključno z, vendar ne omejeno na profile, javne objave in (tekstovna) sporočila, ki jih mi po lastni volji smatramo kot nasprotujoče Splošnim in Posebnim pogojem ali drugim veljavnim smernicam, ali kakorkoli drugače nesprejemljiva. Izključno vi ste odgovorni za vsebino profilov, javnih objav ali (tekstovnih) sporočil, ki jih shranite preko Storitev ali pošljete uporabnikom Storitev. Če menite da oglasno sporočilo, tekstovno sporočilo ali javna objava kršijo vaše avtorske pravice, si prosimo preberite politiko o avtorskih pravicah. Vsa tekstovna sporočila so pregledana in vsebina izrecno pornografskega karakterja bo izbrisana. Uporabniki ki se neprimerno obnašajo bodo odstranjeni s Strani. Ponudnik ima pravico končati/preklicati naročnine ali račune, ki so več časa neaktivni. Strinjate se z dejstvom da Ponudnik ni dolžen ali odgovoren, če se podatki prejeti ali poslani preko Storitev ne shranijo ali so zbrisani kot posledica napake.

11. PREKINITEV ALI PREKLIC - BREZ PRAVICE DO UMIKA, POSKUSNEGA OBDOBJA ALI OBDOBJA ZA RAZMISLEK

Pravica do umika, poskusnega obdobja ali obdobja za razmislek ne velja za Storitve.

Ponudnik nudi uporabnikom možnost prenehanja Storitev. Informacije o tem vam nudimo v Posebnih pogojih in na spletnih straneh, ki pripadajo Storitvam, v Storitvah samih in/ali preko naših (SMS) sporočil. Brezplačni prijavni obrazec od Ponudnika vsebuje informacije o tem kako preklicati Storitve. Če so Storitve nudene preko SMS, lahko te Storitve ponavadi prekličete s pošiljanjem SMS sporočil z besedo STOP kot vsebina. To sporočilo lahko pošljete na skrajšano številko (kratka koda), ki ste jo uporabljali za dostop do Storitev. Na primer, pošljete lahko STOP sporočilo na veljavno kratko kodo in preklic bo veljal takoj po prejetju prekinitvenega zahtevka. Za nadalje podrobnosti, glejte Posebni pogoji in/ali kliknite na zastavo vaše države. Pošljete lahko tudi e-mail na naslov prikazan na Straneh in/ali prek Storitve ali pokličete številko napisano v Posebni pogoji. V tem primeru bo preklic veljal v roku 48 ur po prejetju zahtevka za prekinitev. Vseeno se lahko pojavijo pristojbine na računu za mobilni telefon zaradi retroaktivne obračunavanja pri ponudnikih mobilnih omrežij. Ponudnik lahko, po lastni presoji, brez predhodnega obvestila zmoti ali prekliče vašo uporabo Storitev v kateremkoli danem trenutku in zbriše ali odstrani Registrirane podatke znotraj Storitev. Strinjate se z dejstvom da lahko Ponudnik prekine svoj odnos z vami s takojšnim učinkom in lahko uniči ali onemogoči vse registrirane podatke ki se navezujejo na ta odnos, kot tudi vse sezname ali datoteke ki jih vsebuje, s takojšnim učinkom in/ali v prihodnje zanika dostop do Storitev.

12. TRANSAKCIJE S OGLAŠEVALCI IN/ALI SPONZORJI

Lahko uporabljamo oglaševalce in sponzorje, da vam zmanjšamo ceno Storitev. Kot pogoj za uporabo Storitev, se strinjate da lahko objavljamo oglase in drugo promocijo na naši Straneh in/ali v naših Storitvah in lahko pošiljamo oglase in promocije preko SMS ali drugih načinov v povezavi z našimi Storitvami. Strinjate se tudi da ne boste poskušali blokirate takšnih oglasov in promocij ali jih ovirati na kakršenkoli drug način. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO POŠILJANJA OGLASNIH SPOROČIL BREZ VAŠEGA PREDHODNEGA IZRECNEGA DOVOLJENJA. ZATO JE MOŽNO DA ZGORAJ NAPISANO ZA VAS NE VELJA. Objava oglasov ali promocij na naših Straneh ne predstavlja Ponudnikovega odobravanja takšne vsebine, storitev, izdelkov ali podjetij. Ciljamo na to da so oglasi in promocije primerne za vse naše uporabnike. Imate pravico, na katerikoli dani trenutek, zahtevati od nas, da vas prenehamo kontaktirati preko neposrednega oglaševanja (več). Ponudnik ne bo stranka k, ali na kakršenkoli način odgovoren za transakcije z povezavi s izdelki ali storitvami ki jih nudijo omenjene tretje stranke, ali za vsebino ali podatke ponujene v povezavi s izdelki ali storitvami tretjih strank. Strinjate se z dejstvom da Ponudnik ne odgovarja za škodo ki bi nastala kot posledica takšnih transakcij.

13. INTELEKTUALNE IN INDUSTRIJSKE LASTNIŠKE PRAVICE

Strinjate in zavedate se, da vsebina in programska oprema v povezavi s Storitvami (v nadaljnjem besedilu ‘Programska oprema’), vsebuje zaupne podatke zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Razen kot je določeno drugače v tem dokumentu, vse pravice, lastništvo in deleže v intelektualni lastnini, lastninskih pravicah ali drugih pravicah v zvezi z nematerialno lastnino, ki se uporablja, razvija, vsebuje ali se izvaja v zvezi s katero od storitev ( ‘pravice intelektualne lastnine’) so v lasti ponudnika ali njegovih dajalcev licenc in se strinjate, da ne smete vložiti zahtevka za pridobitev takšnih pravic intelektualne lastnine. Priznavate, da se noben naslov pravic intelektualne lastnine ne prenese vam in da ne prejmete nobenih pravic, izrazitih ali nakazanih, v Storitvah, drugih kot pravic izrazito danih v Splošnih pogojih. ‘Pravice intelektualne lastnine’ pomenijo vsake in vse pravice pod patentnim pravom, avtorskim pravom, prava poslovnih skrivnosti, prava blagovnih znamk ter vseh aplikacij, obnovitev, razširitev in restavracij v veljavi zdaj in v nadaljevanju po vsem svetu. Priznavate da vse oznake ki se pojavljajo skozi Programsko opremo in Strani pripadajo Ponudniku ali lastniku teh oznak in da so zaščitene z domačimi in mednarodnimi pravicami o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah.  Vsaka raba katerekoli oznake, ki se pojavljajo skozi Programsko opremo in Stranj brez izrecnega dovoljenja Ponudnika ali lastnikov oznak je, kot primerno, strogo prepovedana. V nadaljevanju se zavedate in strinjate, da za vse podatke in oglase od oglaševalcev in/ali sponzorjev ali podatkov nudenih preko Storitev veljajo pravice in zakoni o avtorstvu, blagovnih znamkah, trgovskih znamkah, patentih ali druge pravice in zakoni. Jamčite da ne boste spreminjali, najemali, posojali, izposojali, prodajali, distributirali ali ustvarjali vsebino ali izdelke, ki so delno ali v celoti izpeljani iz Storitev ali Programske opreme razen, če vam Ponudnik da izrecno pisno dovoljenje. Ponudnik vam s tem podeljuje, in vi s tem sprejemate, osebno, omejeno, neprenosljivo, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo licenco in dovoljenje za namestitev programske opreme in prenos vsebine, za uporabo delujoče kode za uporabo Programske opreme na določenimi združljivimi mobilnimi napravami za osebno nekomercialno rabo in za uporabo Programske opreme in Strani v skladu z Splošnimi in Posebnimi pogoji dokler ne kopirate, spreminjate ali dodajate katerokoli Programsko opremo, izvorno kodo ali vsebino, izvajate, razmnožujete, distributirate, prodajate, preprodajate ali izdelujete izdelke ali vsebino izpeljano iz teh, vzratnega inženiringa ali vzratne izdelave ali na kak drug način iskati izvorno kodo (niti puščati tretjim strankam tega), uporabljati ali imeti na voljo Programsko opremo in vsebino kot je izrecno dovoljeno v teh Splošni in Posebnih pogojih in da ne prodajate pravic povezanih s vsebino, Programsko opremo, pravicam intelektualne lastnine, programiranje te, izdajanje pod-licenc za te ali te kako drugače obremeniti z varnostnimi pravica ali prenosu teh. Jamčite da ne boste spreminjali vsebine, Programske opreme ali pravice intelektualne lastnine na kakršenkoli način ali uporabljali spremenjene verzije Programske opreme in pravic intelektualne lastnine vključno z, vendar ne omejeno na pridobitev nepooblaščenega dostopa do Storitev. Jamčite da boste za dostop do Storitev uporabljali vmesnik, ki vam ga nudi Ponudnik. Ponudnik vam s tem daje dovoljenje do ene kopije podatkov na opremi uporabljeni za dostop do Storitev in za uporabo in prikaz Registriranih podatkov ustvarjenih na tej napravi za privatne namene.

14. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI / BREZ GARANCIJE

PONUDNIK, NJEGOVI DIREKTORJI, MENEDŽERJI, ZAPOSLENI, DOBAVITELJI, PREDSTAVNIKI IN ZASTOPNIKI (’POGODBENIKI’) NE SPREJEMAJO KAKRŠNEKOLI ŠKODE, KI NASTANE IZ UPORABE STORITEV, MOBILNE VSEBINE, PROGRAMSKE OPREME IN STRANI. RAZUMETE IN IZRECNO SPREJEMATE DA:

 • STORITVE, VSEBINA, PROGRAMSKA OPREMA IN STRANI SO PONUJENE ‘KOT SO’ IN ‘KOT NA RAZPOLAGO’, BREZ KAKRŠNEKOLI PONUJENE GARANCIJE. V OBSEGU ZAKONA, PONUDNIKI IZRECNO ZAVRAČAJO VSAKRŠNO ODGOVORNOST, TUDI EKSPLICITNO, IMPLICITNO, PO ZAKONU ALI KAKO DRUGAČE V POVEZAVI S STORITVAMI, VSEBINO, PROGRAMSKO OPREMO IN STRANMI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICITNO JAMSTVOM LASTNIŠKIH PRAVIC, PRODAJE, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN UPOŠTEVANJA LASTNIŠKIH PRAVIC;
 • PONUDNIKI NE SPREJEMAJO KAKRŠNEKOLI ODGOVORNOSTI GLEDE NA VARNOST, ZANESLJIVOST, PRAVOČASNOST IN IZVEDBO STORITEV, MOBILNE VSEBINE IN STRANI. PONUDNIKI NE JAMČIJO DA STORITVE, MOBILNA VSEBINA, PROGRAMSKA OPREMA IN STRANI DOSEGAJO VAŠA PRIČAKOVANJA ALI DA BODO STORITVE, DOTOK VSEBINE, PROGRAMSKA OPREMA IN STRANI DELOVALE NEMOTENO ALI BREZ NAPAK;
 • NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, TAKO USTNA KOT PISNA, PRIDOBLJENA OD NAS ALI PREKO NAŠIH STORITEV VAM NE DAJE GARANCIJE, KI NI IZRECNO NAPISANA V TEM DOKUMENTU. NE MORETE SE ZANAŠATI NA TAKŠNE INFORMACIJE ALI NASVETE; RAZUMETE IN SPREJEMATE, DA PRENAŠATE IN/ALI UPORABLJATE STORITVE, VSEBINO, PROGRAMSKO OPREMO IN STRANI PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA VSAKO ŠKODO VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, MOBILNEM TELEFONU ALI IZGUBE PODATKOV KOT REZULTAT PRENOSA ALI UPORABE MOBILNE VSEBINE, TE PROGRAMSKE OPREME IN STRANI;
 • KAR SE TIČE POGOVORNIH STORITEV: TE STORITVE, VKLJUČNO S SMS STORITVIJO, SO NAMENJE IZKLJUČNO V RAZVEDRILNE NAMENE; SLIKE OSEB PRIKAZANE NA TELEVIZIJI, INTERNETU IN/ALI MOBILNEM TELEFONU SO NAMENJENE IZKLJUČNO ZA ILUSTRACIJO. TO NISO OSEBE, KI VAM DEJANSKO NUDIJO STORITVE.

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, BODO PONUDNIKI ODGOVORNI VAM ALI KAKŠNI TRETJI STRANKI ZA KAKERŠNOKOLI ŠKODO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, KAZENSKO, DODATNO, PRAVNO ODGOVORNOST ALI POSLEDIČNO IZGUBO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA PRIHODKA, POSLOVNE PREKINITVE, IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODOBNEGA), KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE, ZLORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV, MOBILNIH VSEBIN, PROGRAMSKE OPREME IN STRANI ČETUDI JE OBVŠČEN POOBLAŠČEN PREDSTAVNIK O POJAVU TAKŠNE ŠKODE (VKLJUČNO S ŠKODO, KI JO UTRPIJO TREJTE STRANKE). NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO, DODATNO ŠKODO ALI POSLEDIČNO IZGUBO, ZATOREJ JE MOŽNO DA ZGORAJ NAPISANO ZA VAS NE VELJA. V NOBENEM PRIMENU NE BO SKUPNA ODGOVORNOST PONUDNIKOV ZA VSO ŠKODO, IZGUBO IN PRAVNE ZAHTEVKE (POGODBENIH ALI NA PODLAGI NEZAKONITEGA RAVNANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGO) PRESEGALA VSOTO, KI STE JO PLAČALI ZA PRIJAVO NA STORITVE, MOBILNO VSEBINO, PROGRAMSKO OPREMO IN STRANI.

16. SPLOŠNE INFORMACIJE

Ti Splošni in Posebni pogoji zamenjajo vse prejšnje dogovore med vami in Ponudnikom. Če uporabljate dodatne storitve, vsebino ali programsko opremo tretjih strank, lahko za vas veljajo dodatni pogoji. Nacionalni zakoni vaše države ali države stalnega prebivališča veljajo za odnos med vami in Ponudnikom, ne glede na določbe veljavnega mednarodnega prava. Vi in Ponudnik se odrekate vsaki pravici do sojenja v povezavi s tožbami, ki bi bile posledica teh Splošnih in Posebnih pogojev. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena. Spori bodo predloženi končnem in zavezujočem arbitražnem združenja v vaši državi. Ponudnikov neuspeh izvajanja ali sklicevanja na določene pravice ali navedbe določene v teh Splošnih in Posebnih pogojih, v nobenem primeru ne predstavlja opustitve teh pravic ali določil. V primeru da se kakšna določba teh Splošnih in Posebnih pogojev smatra kot neveljavna ali neizvršljiva s pristojni sodiščem ali določenim arbitrom, takšna odločitev ne bo vplivala na veljavnost ali izvršljivost drugih določb v tem dokumentu. Neuspeh izvrševanja pravic danih v nadaljevanju, pri nastopu kršitev tega sporazuma ne pomeni opustitev takšnih pravic ob ponovitve kršitve. Naslovi poglavij, ki se pojavljajo v teh Splošnih in Posebnih pogojih so vstavljeni samo kot priročnost in na noben način ne opredeljujejo, omejujejo, razlagajo ali opisujejo sklopa ali obsega takega poglavja na noben način ne vplivajo na tako poglavje.

Storitve so na voljo pri: glej Posebni pogoji za vašo državo.