PRAVILNIK O AVTORSKIH PRAVICAH, 15. OKTOBER 2013

Ponudnik ("mi", "nas", "naš") spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih, zato svoje uporabnike naprošamo, da storijo enako. Ponudnik lahko v ustreznih primerih in po lastni presoji onemogoči in/ali ukine račune uporabnikov, ki morda kršijo pravice intelektualne lastnine drugih, kot je opisano v Splošnih in Posebnih pogojev.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev tega Pravilnika o avtorskih pravicah.  Priporočamo, da redno preverjate to stran, saj bodo vse spremembe objavljene na tej strani. Vaša nadaljnja uporaba Storitve po objavi sprememb Pravilnika o avtorskih pravicah bo pomenila, da se strinjate s spremembami.

Če menite, da je bilo vaše delo kopirano, posredovano ali prikazano na tej spletni ali wap strani ("Strani") na način, ki krši avtorske pravice, ali so bile vaše pravice intelektualne lastnine kršene drugače, obvestite Predstavnika za avtorske pravice Ponudnika ( "Copyright Agent") o zahtevkih avtorskih pravic ali drugih kršitev intelektualne lastnine in mu posredujte naslednje podatke:

1. elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic ali drugih interesov intelektualne lastnine;

2. opis avtorskega dela ali druge intelektualne lastnine, za katero trdite, da je bila kršena;

3. opis materiala, za katerega trdite, da krši intelektualne lastnine in pa lokacijo tega materiala;

4. vaš fizični naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov;

5. vašo izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da sporne uporabe niso dovolili imetnik avtorske ali intelektualne pravice, njegov zastopnik ali zakon; in

6. vašo izjavo, ki je podvržena kazni zaradi morebitne krive izpovedbe, da so zgornje navedbe točne in da ste vi imetnik avtorske ali intelektualne pravice ali pooblaščeni, da delujete v imenu imetnika avtorske ali intelektualne pravice

V stik s Predstavnikom za avtorske pravice Ponudnika lahko pridete prek e-pošte, njegov naslov pa lahko najdete na Straneh in/ali preko naših Storitev ter po telefonu na številki, ki jo lahko najdete v Posebnih pogojih. Poleg tega lahko v stik s Predstavnikom za avtorske pravice Ponudnika pridete na naslovu Ponudnika, kot je opisano v Posebnih pogojih.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru takšnega obvestila zavrne ali izbriše vsebino, ki domnevno krši avtorske pravice. Po prejemu obvestila o kršitvi, ki je v skladu ali bistveno v skladu z veljavnim pravom o avtorskih pravicah njegove države, bo Ponudnik takoj odstranil ali onemogoči dostop do katere koli vsebine za katero se trdi, da krši ali, da je predmet kršitve avtorskih pravic. Ponudnik bo nemudoma obvestil uporabnika, ki je ustvaril ali objavil ustrezno vsebino, da je ta bila odstranjena ali, da je bil onemogočen dostop do nje.

Vsak uporabnik, katerega vsebina je bila odstranjena ali onemogočena v skladu s to politiko, lahko zagotovi Ponudniku nasprotno obvestilo v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah. Takšno obvestilo mora biti posredovano v pisni obliki našemu Predstavniku za avtorske pravice na zgoraj navedeni naslov in mora vsebovati naslednje:

1. fizični ali elektronski podpis uporabnika;

2. opis gradiva, ki je bilo odstranjeno ali do katerega je bil onemogočen dostop, ter mesto, kjer je bilo gradivo, preden je bilo umaknjeno, vključno z celotnim URL naslovom (Uniform Resource Locator);

3. izjavo, ki je podvržena kazni zaradi morebitne krive izpovedbe, da ste v dobri veri prepričani, da je bilo gradivo odstranjeno ali onemogočeno kot rezultat napake ali napačne identifikacije gradiva, ki se odstrani ali onemogoči; in

uporabnikovo ime, fizični naslov in telefonsko številko ter izjavo, da se uporabnik strinja s pristojnostjo sodišča vaše države, ter da boste sprejeli sodno vročitev s strani osebe, ki je podala prvotno obvestilo o domnevno kršenem gradivu.

Po prejemu ustreznega nasprotnega obvestila v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah, bo Ponudnik osebi, ki je podala prvotno obvestilo o domnevno kršenem gradivu, takoj zagotovil kopijo pritožbe in obvesti to osebo, da bo nadomestil odstranjene vsebine ali prenehal onemogočanje dostopa do nje v desetih (10) do štirinajstih (14) delovnih dni. Poleg tega bo Ponudnik zamenjal odstranjene vsebine in prenehal onemogočanje dostopa do nje v desetih (10) do štirinajstih (14) delovnih dni od prejema nasprotnega obvestila, razen če bo Predstavnik za avtorske pravice, imenovan s strani Ponudnika, prvi prejel obvestilo od osebe, ki je podala prvotno obvestilo, da je ta oseba vložila tožbo in zahteva sodni nalog za zadrževanje uporabnika od sodelovanja v kršitvah v zvezi z vsebino na Straneh ali strežniku Ponudnika.